2022-23 Migration Program

Breaking News! The 2022-23 Migration Program has been designed to boost Australia’s economic recovery and drive social cohesion outcomes in the post-pandemic environment. The 2022-23 Migration Program will have a planning level of 160,000 places with the following composition: 1: Skill (109,900 places) – this […]

𝗠𝗼̣̂𝘁 𝘀𝗼̂́ 𝗰𝗮̣̂𝗽 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘃𝗲̂̀ 𝗧𝗛𝗜̣ 𝗧𝗛𝗨̛̣𝗖 𝗡𝗢̂𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗨́𝗖 𝟮𝟬𝟮𝟮 MỘT SỐ CẬP NHẬT MỚI VỀ THỊ THỰC

Ngày 28/3/2022, Chính phủ Úc và Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về việc Việt Nam tham gia chương trình visa nông nghiệp. Tuyển dụng lao động ngành trồng trọt, chăn nuôi, lầm nghiệp, thủy sản,… Nhắm mục tiêu vào các nhân viên […]

CHÚC MỪNG VISA DU HỌC ÚC – HỒ SƠ TỪ CANADA – TỐNG THÀNH ĐẠT

𝐕𝐀̂̃𝐍 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐃𝐄̂̃ 𝐃𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐄𝐌𝐊 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝟐 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍 𝑬𝑴𝑲 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 Đ𝐚̣𝐭 đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒗𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑼́𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒔𝒂̆́𝒑 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑼́𝒄 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑 Trường hợp hồ sơ của Đạt như sau: […]