Hi, How Can We Help You?
 • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
 • contact@emkglobal.com.au
 • (+61) 487 026 666

Blog

December 30, 2021

ÚC MỞ CỬA ĐÓN DU HỌC SINH ĐẾN DARWIN – DỰ KIẾN THÁNG 4/2021

Sau sự ổn định và an toàn của chuyến bay dành cho sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam, hồi tháng 11/2020, Chính phủ Úc cũng như bang tiếp tục thực hiện chuyến bay đến Úc đến Darwin.

Theo đó, dự kiến Úc và bang NT sẽ đón sinh viên vào tháng 4/2021. Các sinh viên được đến Úc trong giai đoạn này sẽ cần tuân thủ:

 • Cách li 14 ngày khi đến Úc theo quy định của bang
 • Sinh viên đến bang NT theo kì nhập học tháng 5 hoặc tháng 9/2021 và đã có Visa ít nhất 5 tuần trước khi bay
 • Tự túc chi phí cách ly (dự kiến AUD 2,500)

Ngành học các bạn có thể đăng ký bao gồm Cử nhân kinh doanh, chuyên ngành:

 • Accounting (Kế toán)
 • Hospitality (Nhà hàng khách sạn)
 • Information Systems (Hệ thống thông tin)
 • Management (Quản trị kinh doanh)
 • Double major (Học song ngành)

Học bổng 20% dành cho các bạn lựa chọn học online.

 Lưu ý, lịch bay có thể thay đổi tuỳ theo tình hình dịch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?