Hi, How Can We Help You?
 • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
 • contact@emkglobal.com.au
 • (+61) 487 026 666

Tag Archives: Darwin

December 30, 2021

Sau sự ổn định và an toàn của chuyến bay dành cho sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam, hồi tháng 11/2020, Chính phủ Úc cũng như bang tiếp tục thực hiện chuyến bay đến Úc đến Darwin.

Theo đó, dự kiến Úc và bang NT sẽ đón sinh viên vào tháng 4/2021. Các sinh viên được đến Úc trong giai đoạn này sẽ cần tuân thủ:

 • Cách li 14 ngày khi đến Úc theo quy định của bang
 • Sinh viên đến bang NT theo kì nhập học tháng 5 hoặc tháng 9/2021 và đã có Visa ít nhất 5 tuần trước khi bay
 • Tự túc chi phí cách ly (dự kiến AUD 2,500)

Ngành học các bạn có thể đăng ký bao gồm Cử nhân kinh doanh, chuyên ngành:

 • Accounting (Kế toán)
 • Hospitality (Nhà hàng khách sạn)
 • Information Systems (Hệ thống thông tin)
 • Management (Quản trị kinh doanh)
 • Double major (Học song ngành)

Học bổng 20% dành cho các bạn lựa chọn học online.

 Lưu ý, lịch bay có thể thay đổi tuỳ theo tình hình dịch.

× How can I help you?