Sinh viên quốc tế đã đăng ký hiện có thể vào Tây Úc, tuy nhiên vẫn phải tuân thủ biện pháp kiểm soát biên giới dựa trên lời khuyên về an toàn sức khỏe.

Điều này cho phép sinh viên quốc tế đã đăng ký vào một trường tiểu học, trung học, đại học, cao đẳng, cao đẳng kỹ thuật hoặc một khóa cao hơn của Tây Úc có thể nhập học WA ngay từ 𝐇𝐎̂𝐌 𝐍𝐀𝐘.

Điều này áp dụng cho những người 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐁𝐀̆́𝐓 Đ𝐀̂̀𝐔 khóa học và những người đã đăng ký và học trong nước hoặc nước ngoài trong những năm trước.

Sinh viên có thể bay thẳng đến Tây Úc trong giới hạn do Chính phủ Úc quy định, hoặc gián tiếp bằng cách quá cảnh qua một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ khác.

Leave a Comment