𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐂𝐎́ 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐂𝐀̉𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̀𝐎 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍𝐒𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐔́𝐂 𝐌𝐀̀ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐋𝐘 𝐓𝐔̛̀ 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐𝟐 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟎𝟏

Chính phủ Queensland hiện đã chính thức thông báo miễn kiểm dịch cho khách quốc tế đến từ 1 giờ sáng (AEST) Thứ Bảy, ngày 22 tháng 1. Vì vậy, sinh viên quốc tế không còn phải cách ly khi họ đến Queensland với các […]