Nếu du học sinh Việt Nam về nước để tránh dịch sẽ được ưu tiên quay lại Úc để hoàn thành chương trình đang theo học. Trong đó có 2 đối tượng sau:

  • Học sinh lớp 11 và 12 cần hoàn thành chương trình THPT tại Úc
  • Sinh viên 2 năm cuối các chuyên ngành Y khoa, Nha khoa, Điều dưỡng hoặc các chuyên ngành liên quan khác trong khối ngành Chăm sóc Sức khỏe đã được nhận thực tập tại các bệnh viện và phòng khám tại Úc trong vòng 2 tháng tới, với thời gian thực tâp từ 3 tháng trở lên và thời lượng tối thiểu 24 h/tuần.

Ngày 22/2 vừa rồi đã có những công dân Úc đầu tiên tiêm liều vaccine Covid-19 đầu tiên được phân phối và triển khai tiêm phòng trên toàn lãnh thổ Úc.
Chúng ta cùng hi vọng nước Úc nói riêng và các nước trên Thế Giới sớm có vắc xin để chống lại dịch bệnh, tạo an toàn cho người dân và mở cửa biên giới cho du học sinh quay trở lại việc học tập.

Leave a Comment