Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

CHÚC MỪNG VISA DU HỌC ÚC – HỒ SƠ TỪ CANADA – TỐNG THÀNH ĐẠT

𝐕𝐀̂̃𝐍 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐃𝐄̂̃ 𝐃𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐄𝐌𝐊 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝟐 𝐓𝐔𝐀̂̀𝐍

𝑬𝑴𝑲 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 Đ𝐚̣𝐭 đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒗𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑼́𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒔𝒂̆́𝒑 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑼́𝒄 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑

Trường hợp hồ sơ của Đạt như sau: Chỉ có bằng chứng chỉ Kỹ năng ẩm thực tại Canada. Hiện tại Đạt đã chờ work permit hơn 1 năm và vẫn chưa có kết quả => Sau khi nộp hồ sơ 2 tuần Lãnh sự quán đã gọi cho EMK để yêu cầu giải trình thêm trong 15 phút, và sau khi bổ sung các bằng chứng theo yêu cầu, visa đã được cấp trong vòng 1 phút sau đó.

Khi nhận được tin báo đậu Visa từ EMK, Đạt đã rất vui mừng và xúc động & gửi lời cảm ơn đến EMK Global team đã hỗ trợ e rất nhiều trong thời gian qua để hoàn thành hồ sơ.

Sắp tới Đạt sẽ theo học Khóa Cử nhân kinh tế chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn tại Kaplan Business School.

EMK Global chúc em sẽ có một chuyến đi may mắn và gặt gái nhiều thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?