Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

CHÚC MỪNG VISA DU HỌC ÚC – HỒ SƠ PHỨC TẠP XIN TỪ BA LAN (HỘ KHẨU HÀ TĨNH)- TRẦN THỊ THU

𝐕𝐀̂̃𝐍 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 𝟐𝟓% 𝐕𝐀̀ 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐓 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐃𝐄̂̃ 𝐃𝐀̀𝐍𝐆 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐄𝐌𝐊 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 𝐕𝐎̀𝐍𝐆 𝟏 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝐌𝐀̀ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐈̣ 𝐏𝐇𝐎̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̂́𝐍

𝑬𝑴𝑲 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝒄𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒂̣𝒏 𝑻𝒉𝒖 đ𝒂̃ 𝒄𝒐́ 𝒗𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑼́𝒄 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 𝒃𝒊̣ 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒔𝒂̆́𝒑 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒕𝒂̣𝒊 𝒏𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝑼́𝒄 𝒙𝒊𝒏𝒉 đ𝒆̣𝒑.

Hồ sơ của bạn Thu là 1 hồ sơ phức tạp với khoảng gap dài, bỏ dở việc học ở Châu Âu, và không đủ điểm đầu vào.

Đội ngũ xử lý hồ sơ của EMK Global đã hỗ trợ Thu giải trình với lãnh sự Úc lên đến 10 trang giấy. Thật bất ngờ, Thu xin được visa chỉ sau chưa đầy 1 tháng & không bị phỏng vấn.

Khi nhận được tin báo đậu Visa từ EMK, Thu đã rất vui mừng và xúc động. Thu gửi lời cảm ơn sâu sắc đến EMK Global team đã hỗ trợ e rất nhiều trong thời gian qua để hoàn thành hồ sơ.

Sắp tới Thu sẽ theo học 30 tuần tiếng Anh trước khi vào khóa học Thạc sỹ tại CQUniversity.

EMK Global chúc em sẽ có một chuyến đi may mắn và gặt gái nhiều thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?