Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

CHÚC MỪNG VISA DU HỌC ÚC -ĐÀO VŨ MINH QUÂN

EMK Global Vietnam chúc mừng em Quân đã có visa du học Úc chuẩn bị hành trình du học sắp tới tại nước Úc xinh đẹp

Quân đang là sinh viên năm 3 ngành ngôn ngữ anh, sắp tới bạn sẽ sang Úc học lại Cử nhân ngành Nhà hàng khách sạn tại Đại học Torrens.

Với thành tích học tập tốt, Quân cũng đã được trường cấp học bổng 20% học phí.

EMK Global đã giúp Quân xử lý hồ sơ và đạt hồ sơ visa chỉ trong 13 ngày

EMK Global chúc em sẽ có một chuyến đi may mắn và gặt hái nhiều thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?