Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

CHÚC MỪNG VISA DU HỌC ÚC – ĐẶNG T.L

EMK Global chúc mừng bạn Đặng T.L đã đạt được visa Du học Úc cho Khóa Học Thạc sỹ Hệ thông thông tin doanh nghiệp (Master of Business Information Systems) tại Đại học Torrens.

Hồ sơ của bạn khá phức tạp, bạn đã học xong Cử nhân sau đó chuyển qua visa du lịch rồi lại xin tốt nghiệp 485, nhưng cuối cùng quyết định học lên Thạc sỹ trái ngành.

Đội ngũ xử lý hồ sơ của EMK Global đã hỗ trợ bạn L xử lý hồ sơ và giải trình với văn phòng visa, kết quả là bạn đã nhận được visa trong vòng 1 tháng.

Nếu visa của bạn cũng đang sắp hết hạn và bạn mong muốn tiếp tục ở lại Úc hay bạn mong muốn thay đổi kế hoạch du học tại Úc của mình thì hãy liên hệ ngay với EMK Global để được chúng tôi hỗ trợ nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?