Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

CHÚC MỪNG VISA DU HỌC ONSHORE- CHUYỂN ĐỔI KHÓA HỌC VÀ TRƯỜNG – NGUYỄN T.B.N

EMK Global chúc mừng bạn Nguyễn T.B.N đã đạt được visa Du học Úc cho Khóa Học Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Quản trị Khách sạn & Du lịch (Bachelor of Business in Hospitality and Tourism Management) tại Kaplan Business School.

Đây là hồ sơ chuyển trường và gặp nhiều khó khăn khi xin khóa học mới, tuy nhiên với kinh nghiệm và sự tận tâm EMK đã hỗ trợ B.N xử lý và đạt visa nhanh chóng.

Cảm ơn B.N đã tin tưởng lựa chọn EMK Global. Chúc bạn sẽ thành công trên con đường đã chọn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?