Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

CHÚC MỪNG VISA DU HỌC HỆ PHỔ THÔNG ÚC XIN TỪ VIỆT NAM – BÙI GIANG TÂM

EMK Global Vietnam chúc mừng em Giang Tâm đã có visa du học Úc và sẽ học chương trình phổ thông tại Úc

Chương trình học của em có mức học phí rất thấp, chỉ khoảng 250 triệu/năm.

Hồ sơ của học sinh chưa có chứng chỉ tiếng anh và không chứng minh được tài chính.

Chất lượng học tập tại trường công lập ở Úc rất tốt và học sinh sẽ được phát triển toàn diện.

EMK Global chúc em sẽ có trải nghiệm tuyệt vời và gặt gái nhiều thành công nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?