Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

CHÚC MỪNG KHÁCH HÀNG CỦA EMK GLOBAL ĐÃ CÓ TRAVEL EXEMPTION

Chúc mừng chú Thọ & cô Hương đã có exemption để qua Úc thăm gia đình con gái tại Úc.

Cảm ơn chị T và gia đình đã luôn tin tưởng và ủng hộ EMK. Trước đó, chị T đã sử dụng nhiều dịch vụ của EMK bao gồm visa kết hôn, visa du lịch & travel exemption cho bố mẹ ruột, giờ là bố mẹ chồng (Chú Thọ & cô Hương).

EMK Global hỗ trợ xin exemption miễn phí cho các khách làm hồ sơ visa du lịch từ Việt Nam qua dịch vụ của chúng tôi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?