Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

CHÚC MỪNG HỌC SINH CÓ VISA 4 NĂM CHO CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC & CỬ NHÂN – HỌC BỔNG 30%

EMK Global Vietnam chúc mừng em Trân đã có visa du học Úc chuẩn bị hành trình du học sắp tới tại nước Úc xinh đẹp

Trân học hết lớp 11, đã lựa chọn gói khóa học Dự bị đại học tại Eynesbury sau đó sẽ học khóa Cử nhân tại Đại học Nam Úc.

Với thành tích học tập tốt, Trân cũng đã được trường cấp học bổng 30% học phí.

EMK Global chúc em sẽ có một chuyến đi may mắn và gặt gái nhiều thành công

Úc đang tiếp tục cấp visa cho các bạn du học sinh và các bang vẫn đang tạo điều kiện tốt nhất để đón sinh viên Quốc tế vào Úc trong thời điểm này các bạn nhé! Các bạn hãy liên hệ sớm với EMK Global Vietnam để được làm hồ sơ Du học Úc với các ưu đãi và học bổng lên đến 100% nhé!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?