Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

March 9, 2022

𝐂𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐞𝐦 Đ𝐨̂̃ 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐀𝐧𝐡 đ𝐚̃ 𝐥𝐨̣𝐭 “𝐭𝐨𝐩” 𝐜𝐚́𝐜 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐡𝐨̣𝐜 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐌𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚𝐫 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥

Năm 2019, Quỳnh Anh đã sang Úc học tập với học bổng 60% cho chương trình học phổ thông của trường Macquarie Grammar School.

Trong suốt thời gian học tập tại trường, Quỳnh Anh luôn là học sinh chăm ngoan, học giỏi, năng động và tích cực trong các hoạt động

Với nỗ lực của bản thân, Quỳnh Anh đã hoàn thành chương trình phổ thông với thành tích xuất sắc và được vinh danh trong top các học sinh xuất sắc nhất của Macquarie Grammar School

EMK Global Vietnam rất vui và tự hào về thành tích học tập của Quỳnh Anh. Chúc em luôn luôn thành công trên con đường phía trước và luôn là niềm tự hào của gia đình

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?