Biên giới của Tây Úc sẽ mở lúc 12:01 sáng thứ Năm ngày 3 tháng 3, cho phép những người được tiêm chủng ba liều từ liên bang để vào WA mà không cần cách ly.

Các điểm chính: Du lịch không cách ly đến WA sẽ được phép cho du khách đã tiêm chủng Các hạn chế xã hội sẽ được thực hiện để hạn chế sự lây lan của Omicron Số trường hợp dự kiến sẽ đạt điểm 10.000 […]

Các bước đơn giản xin 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐃𝐔 𝐇𝐎̣𝐂, dành cho các bạn DHS 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐔́𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟗/𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝟏𝟗/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐.

Các bạn hãy thực hiện theo chỉ dẫn để 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐋𝐀̣𝐈 𝐏𝐇𝐈́ 𝐕𝐈𝐒𝐀 nhé: 𝐂𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐩𝐡𝐢́: https://studentandwhmrefunds.homeaffairs.gov.au/vrp… Đ𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐚̃𝐲 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐜𝐚̣̂𝐩: https://www.studyaustralia.gov.au/news Hi vọng thông tin hữu ích với các bạn!