Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 30, 2021

ÚC MỞ CỬA ĐÓN SINH VIÊN QUỐC TẾ & BẮT ĐẦU TIÊM VACCINE COVID TỪ NGÀY 22/02/2021

ÚC MỞ CỬA ĐÓN SINH VIÊN QUỐC TẾ

Chính phủ Úc đã chính thức phê duyệt bổ sung các trường hợp được trở lại Úc và có 2 trường hợp dành cho học sinh quốc tế:
– Học sinh lớp 11 & 12 với sự cho phép của cơ quan y tế và bộ giáo dục của chính phủ Bang hoặc Vùng lãnh thổ của Úc
– Sinh viên trong 2 năm cuối các chương trình y khoa, nha, y tá- điều dưỡng, chương trình y khoa khác mà chương trình học hiện cần thực hành- thực tập

Thông tin chi tiết: https://covid19.homeaffairs.gov.au/travel-restrictions

ÚC BẮT ĐẦU TIÊM VACCINE TỪ NGÀY 22/02/2021

Đầu giờ chiều ngày 15/2/2021, những lô vắc-xin đầu tiên đã đến Sydney, Úc và người dân ở Úc sẽ bắt đầu được tiêm vắc-xin từ 22/2/2021
– Các đối tượng ưu tiên: Y bác sỹ và các lực lượng phòng chống Covid, người lớn tuổi, ước tính đến tháng 3 thì Úc có đủ vắc-xin covid cho toàn dân Úc.
– Chính phủ Úc cam kết TOÀN BỘ dân Úc và người nước ngoài có visa đang ở tại Úc đều sẽ được tiêm phòng MIỄN PHÍ, trong đó bao gồm cả sinh viên quốc tế

Nguồn: https://www.facebook.com/scottmorr…/posts/3955825094461864

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?