Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

February 8, 2022

Làm thế nào để được HOÀN TRẢ PHÍ VISA ???

Chính phủ Úc đang khuyến khích cho những người sở hữu Visa Sinh viên và Visa Lao động – Kỳ nghỉ đã được tiêm chủng đầy đủ để du lịch đến Úc sớm nhất có thể.

🔺 Đối với Sinh viên, bạn sẽ đủ điều kiện để được hoàn phí visa nếu:

▪️bạn đang giữ visa Sinh viên hợp lệ (500, 560, 571, 572, 573, 574 hoặc 575), và

▪️đến Úc với thị thực đó từ 19 tháng 1 năm 2022 đến 19 tháng 3 năm 2022.

🔺 Đối với người giữ visa Lao động – Kỳ nghỉ, bạn sẽ đủ điều kiện để hoàn lại nếu:

▪️giữ visa Working Holiday Maker hợp lệ (417 hoặc 462); và

▪️đến Úc với thị thực đó từ 19 tháng 1 năm 2022 đến 19 tháng 4 năm 2022.

👉  Bạn sẽ không được hoàn tiền tự động. Bạn phải điền mẫu đơn online cho Sinh viên và WHM theo link sau: https://studentandwhmrefunds.homeaffairs.gov.au/vrp

👉 Thời hạn nộp đơn đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?