Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 30, 2021

BANG NEW SOUTH WALES, ÚC CHUẨN BỊ ĐÓN SINH VIÊN QUỐC TẾ

Truyền thông Australia hôm nay (13/5) cho biết, bang New South Wales của nước này sẽ đón sinh viên quốc tế trong những tháng tới.

Trong bối cảnh việc tiêm vaccine ngừa Covid-19 đang được đẩy nhanh tại bang New South Wales, Nội các và Văn phòng Thủ hiến bang này đã chấp thuận kế hoạch đón sinh viên quốc tế tới bang này theo học.

Bộ trưởng Ngân khố bang New South Wales Dominic Perrotter hy vọng vào thời điểm bắt đầu học kỳ hai vào tháng 8/2021, sinh viên quốc tế sẽ có thể quay trở lại giảng đường.

Số lượng sinh viên quốc tế mà bang tiếp đón sẽ không ảnh hưởng đến số lượng 3.000 người dân Australia mà bang New South Wales tiếp nhận mỗi tuần.

Dự kiến kế hoạch này sẽ được chính quyền bang New South Wales công bố chính thức trước tháng 6/2021.

Nguồn: https://www.theguardian.com/australia-news/2021/may/13/nsw-pushes-plan-to-bring-international-students-to-australia-using-purpose-built-quarantine?fbclid=IwAR1qwyzNt86-r1YGKLHynXljBRXdM2PoE3ykc4zaLlBFJf8h07SDGPFgK0o

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?