Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 23, 2021

TÌM HIỂU NGÀNH HỌC: CHUYÊN VIÊN MARKETING

Bạn có phải là một chuyên viên Marketing toàn cầu quan tâm đến việc mang kinh nghiệm và tài năng của bạn đến Úc để có cơ hội nghề nghiệp tốt hơn không?

Một sinh viên tốt nghiệp ngành marketing ở Úc xin việc trong ngành này?

Hay một tổ chức đang cố gắng tuyển dụng và giữ chân những nhân tài về Marketing toàn cầu chất lượng cao?

  • VETASSESS có các ngành nghề đánh giá kỹ năng sẽ giúp đáp ứng nhu cầu của bạn.
  • Cơ quan thẩm định tay nghề (VETASSESS) tiến hành đánh giá kỹ năng tay nghề cho các bạn để xác định xem kỹ năng của họ có đáp ứng các tiêu chí đánh giá theo yêu cầu của các nơi làm việc tại Úc hay không.
  • Người nộp đơn có thể đăng ký đánh giá kỹ năng tay nghề chỉ cho trình độ của họ hoặc kết hợp việc làm và trình độ tùy thuộc vào yêu cầu visa của họ. Nếu thành công, người nộp đơn sẽ được cung cấp một lá thư về kết quả đánh giá kỹ năng, có thể được sử dụng để gửi kèm theo đơn xin visa của họ.
  • Chuyên viên Marketing là một trong những nghề hàng đầu. Với ngành Marketing đang tiếp tục phát triển và nhu cầu không ngừng đối với các chuyên gia có tay nghề cao, team đánh giá đang nỗ lực làm việc để các tiêu chí cho nghề Marketing trở nên chính xác hơn và theo tiêu chuẩn ngành của Úc.

-> Định nghĩa về Chuyên viên Marketing cho mục đích tiêu chí đánh giá của VETASSESS là người xác định các cơ hội thị trường và tư vấn về việc phát triển, điều phối và thực hiện các kế hoạch định giá và quảng bá hàng hóa và dịch vụ của một tổ chức. Các tiêu đề khác mà VETASSESS thấy trong ngành cho nghề này là cố vấn Marketing, điều phối viên Marketing hoặc nhân viên Marketing.

-> VETASSESS chấp nhận các chuyên môn về quản lý thương hiệu, quản lý sản phẩm, quản lý chiến dịch hoặc danh mục, trong số những người khác, cho nghề nghiệp này, miễn là trình độ kỹ năng tổng thể dự kiến ​​trong Marketing được chứng minh.

-> Một chuyên gia Marketing thường tham gia vào việc hỗ trợ tăng trưởng và phát triển doanh nghiệp thông qua việc chuẩn bị và thực hiện các mục tiêu, chính sách và chương trình Marketing. Đây là người đang chăm sóc tổng thể Marketing.

-> Những vai trò không được coi là có liên quan nhiều đến việc đánh giá nghề nghiệp này bao gồm những vai trò có trọng tâm tổng thể cụ thể là bán hàng, phát triển kinh doanh, quảng cáo và phân tích nghiên cứu thị trường.

Các trường cung cấp khoá học về Marketing:

– Central Queensland University

– Torrens University

– Western Sydney University

– University of Wollongong

– Macleay College….

Transform Your Future
==================
contact@emkglobal.com.au
+61 487 026 666 | +61 287 391 535 (nói tiếng Việt)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?