Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 23, 2021

KẾ HOẠCH ĐÓN SINH VIÊN QUỐC TẾ QUAY TRỞ LẠI ÚC

UPDATE: Úc sẽ chào đón tất cả học sinh đã được tiêm chủng đầy đủ trở lại từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 tùy theo yêu cầu của thẩm quyền tiểu bang và vùng lãnh thổ.

Lãnh thổ phía Bắc đã thông báo rằng tất cả những người được tiêm chủng đầy đủ đến Lãnh thổ sẽ phải trải qua test nhanh từ ngày 20 tháng 12 năm 2021. Những người được tiêm phòng đầy đủ sẽ không còn phải cách ly từ ngày 20 tháng 12 năm 2021 nhưng yêu cầu xét nghiệm liên tục

Tây Úc đã thông báo sẽ chào đón các sinh viên quốc tế được tiêm chủng đầy đủ mà không có thời gian cách ly sau khi 90% người dân Tây Úc được tiêm chủng đầy đủ. Dự kiến, mục tiêu này sẽ đạt được vào cuối tháng Giêng hoặc đầu tháng Hai năm 2022, kịp cho Học kỳ 1. Bạn có thể tìm thêm thông tin về kế hoạch đến của WA trên trang web Study Perth.

Queensland sẽ chào đón các sinh viên quốc tế đã được tiêm chủng đầy đủ trở lại từ đầu năm 2022, bắt đầu từ các sinh viên y tế và / hoặc sức khỏe đồng minh. Theo giai đoạn 1 của kế hoạch của họ, 250 sinh viên mỗi hai tuần sẽ có trụ sở tại Wellcamp, trung tâm lưu trú khu vực Queensland ở Toowoomba. Bạn có thể tìm thêm thông tin về kế hoạch đưa đón học sinh của Queensland trên trang web Study Queensland.

Nam Úc sẽ chào đón những du khách quốc tế đã được tiêm chủng đầy đủ (bao gồm cả sinh viên quốc tế) mà không cần thời gian cách ly sau khi 90% người dân Nam Úc (từ 12 tuổi trở lên) được tiêm chủng đầy đủ. Dự kiến, mục tiêu 90% sẽ đạt được vào cuối tháng 12 năm 2021. Bạn có thể tìm thêm thông tin về sự trở lại của sinh viên quốc tế đến Adelaide, bao gồm các Câu hỏi thường gặp tại: https://studyadelaide.com/return

Kế hoạch Tiếp đón Sinh viên Quốc tế của Victoria đã được Chính phủ Úc xác nhận và sẽ cung cấp một lộ trình an toàn, dần dần cho sinh viên quốc tế quay trở lại Victoria để học tập. Theo giai đoạn đầu tiên của kế hoạch, một số địa điểm giới hạn sẽ có sẵn mỗi tuần. Những nơi này sẽ được ưu tiên cho các sinh viên đại học cần gấp trở lại Victoria để làm công việc thực tế, chẳng hạn như sinh viên y tế và y tế, và sinh viên nghiên cứu sau đại học. Để tìm hiểu thêm, vui lòng xem trang web của Chính phủ Victoria.

UPDATE: Kể từ ngày 1 tháng 12, với điều kiện học sinh được tiêm chủng đầy đủ và đáp ứng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính trước chuyến bay 72 giờ, học sinh sẽ được phép đến Victoria mà không cần phải miễn đi lại.

Đối với sinh viên muốn quay trở lại hoặc nhập cảnh Tasmania để tiếp tục hoặc bắt đầu học tập, các hạn chế đi lại của Tasmania sẽ được nới lỏng từ ngày 15 tháng 12. Những người đến trước ngày 15 tháng 12 (và đến bằng chuyến bay nối chuyến từ lục địa Úc) sẽ phải trải qua kiểm dịch tại khách sạn trong 14 ngày. Từ ngày 15 tháng 12 trở đi, sẽ không có yêu cầu kiểm dịch đối với những khách đã được tiêm phòng đầy đủ có xét nghiệm COVID-19 âm tính 72 giờ trước khi bay đến Tasmania.

Lãnh thổ Thủ đô Úc đã thông báo rằng họ sẽ chào đón trở lại các sinh viên giáo dục đại học quốc tế, những người đã được tiêm chủng đầy đủ vắc-xin COVID-19 được Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu của Úc công nhận, vào đầu năm học 2022.

CẬP NHẬT: Kể từ ngày 1 tháng 12, với điều kiện học sinh được tiêm chủng đầy đủ và đáp ứng yêu cầu kiểm tra COVID-19 âm tính trước chuyến bay 72 giờ, học sinh sẽ được phép đến ACT mà không cần phải miễn đi lại.

New South Wales đã công bố kế hoạch thu hút sinh viên quốc tế trở lại đáng kinh ngạc thông qua chương trình thí điểm 250 sinh viên hai tuần một lần bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 6 tháng 12 năm 2021 và tiếp tục đến năm 2022, bắt đầu với những người có thị thực sinh viên hiện đang đăng ký với một nhà cung cấp giáo dục NSW. Học sinh đã tiêm chủng sẽ không cần phải kiểm dịch. Để biết thêm về kế hoạch New South Wales, hãy xem ‘Trở lại’ trên trang web Study NSW, www.study.sydney/return. Nếu bạn đăng ký với một nhà cung cấp dịch vụ giáo dục ở New South Wales, vui lòng tham khảo trang web của nhà cung cấp của bạn để biết thêm chi tiết.

UPDATE: Kể từ ngày 1 tháng 12, với điều kiện học sinh được tiêm chủng đầy đủ và đáp ứng yêu cầu xét nghiệm COVID-19 âm tính trước chuyến bay 72 giờ, học sinh sẽ được phép đến NSW mà không cần phải miễn đi lại.Việc mở rộng thêm các chương trình đến trên khắp nước Úc do các Bang và Vùng lãnh thổ khác lên kế hoạch và sẽ được hướng dẫn bởi các chuyên gia tư vấn về sức khỏe. Chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn tại đây.

Nguồn: Study Australia

Nếu bạn quan tâm, xin đặt câu hỏi tại đây: https://cutt.ly/EMKTuVanDuhoc

Chuyên gia Tư vấn Du học

======•••======

EMK Global Vietnam

vietnam@emkglobal.com.au

+84 2432 797 999 | + 84 933 319 588

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?