Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 15, 2021

VẤN ĐỀ ĐẠO VĂN KHI ĐI DU HỌC ÚC

Đạo văn là một trong những vấn đề liên quan về học thuật luôn đươc các trường đại học nghiêm ngặt và khắt khe. Vào tháng 3/20216, một sinh viên quốc tế ở Melbourne bị hủy visa du học sau khi bị trường buộc tội đạo văn.

Ở Úc, đạo văn là một hành vi phạm tội nghiêm trọng thuộc danh mục “không trung thực trong học tập”. Đây là vấn đề quan trọng mà các bạn tân du học sinh cần biết để tránh những rủi ro đến quá trình học tập. Vì vậy dưới đây là các cách hiệu quả giúp bạn tránh vi phạm lỗi đạo văn

1/. Viết bằng lời văn của bản thân

Trong quá trình học, bạn sẽ có rất nhiều tài liệu từ sách hoặc thông tin trên mạng. Nhưng nếu sao chép y hệt thì phần mềm chấm bài sẽ phát hiện ra bạn đạo văn. Vì vậy đọc xong thông tin, kiến thức bất kì từ nguồn nào, bạn hãy đảm bảo rằng hãy viết bằng lời văn của bạn mà vẫn đảm bảo đúng đề bài yêu cầu hoặc dùng từ đồng nghĩa hay còn gọi paraphrase.

2/. Tham khảo chứ không sao chép

Hãy chỉ nên dừng lại mức độ tham khảo và tự viết bằng ngôn ngữ, lời văn của mình thì mức độ tránh được vi phạm đạo văn của bạn sẽ lên tới 95%.

3/. Sử dụng các phần mềm đạo văn

Một cách dễ dàng và hiệu quả để đảm bảo rằng học sinh không phạm tội đạo văn là kiểm tra văn bản của mình thông qua phần mềm được thiết kế riêng.

4/. Trích dẫn nguồn

Hãy nhớ ghi lại tên tác giả và số trang của bất kỳ trích dẫn hoặc ý tưởng nào bạn muốn sử dụng khi viết để có thể lưu lại một bản ghi về nguồn của các trích dẫn.

Trên đây là các cách mà EMK Global tổng hợp giúp các bạn tránh lỗi đạo văn khi đi du học học. Tuy nhiên trog quá trình học ở các trường Đại học, ngoài việc trung thực các bạn cần có sự sáng tạo, độc đáo, phản biện trong tư duy. Một bài viết mà có tính thực tế, nghiên cứu và sáng tạo sẽ được ghi điểm và đánh giá cao đối với các giảng viên đại học.

Nếu bạn quan tâm, xin đặt câu hỏi tại đây: https://cutt.ly/EMKTuVanDuhoc

Chuyên gia Tư vấn Du học

======•••======

EMK Global Vietnam

vietnam@emkglobal.com.au

+84 2432 797 999 | + 84 933 319 588

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?