Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 15, 2021

NHỮNG THAY ĐỔI SẼ ĐƯỢC PTE ÁP DỤNG TỪ NGÀY 16/11

Từ 16/11 sẽ áp dụng bài thi mới của PTE. 3 loại bài thi áp dụng là Academic, UKVI & Online, không áp dụng với PTE Home.

Bài test format mới này được công nhận cho mục đích học tập & xin visa. Riêng bài test PTE Online ko đc áp dụng cho mục đích xin visa & định cư.

Các bạn lưu ý để nắm bắt thông tin & đăng ký thi đúng loại theo yêu cầu. Tham khảo thêm website của các trường mà bạn xin học & website bộ di trú của nước bạn định học/xin visa nhé!

Nguồn: https://www.pearsonpte.com/pte-improved

======•••======

EMK Global Vietnam

vietnam@emkglobal.com.au

+84 2432 797 999 | + 84 933 319 588

Chuyên gia Tư vấn Du học Úc & Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?