Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 15, 2021

HOT NEWS: BANG NSW SẼ BỎ QUY ĐỊNH CÁCH LY CHO DU KHÁCH QUỐC TẾ ĐÃ TIÊM ĐỦ VACCINE TỪ NGÀY 01/11/2021

Trong buổi họp báo sáng nay, Thủ hiến bang NSW Dominic Perrottet đã thông báo rằng chương trình cách ly ở khách sạn dành cho người quay trở lại Úc, khách du lịch, và du học sinh sẽ được bỏ khi có chứng nhận đã được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine.

Đây là động thái cho thấy rằng NSW đã rất sẵn sàng để mở cửa chào đón người Úc, thường trú nhân quay lại và du học sinh quốc tế, đồng thời thu hút thêm người nhập cư đến nước này sau thời gian dài Úc đóng biên giới.

Nguồn: NSW Government

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?