Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 15, 2021

ĐÓNG CỬA TRƯỜNG HỌC- HỖ TRỢ CHUYỂN TRƯỜNG NHANH CHÓNG

Đại học Charles Sturt (CSU) sẽ đóng cửa các cơ sở thành phố dành cho sinh viên quốc tế ở Brisbane, Melbourne và Sydney.

Điều này sẽ khiến sinh viên CSU lo lắng, và trong những thời điểm không chắc chắn này, chúng tôi mong muốn hỗ trợ cho tất cả sinh viên CSU muốn chuyển sang một cơ sở giáo dục khác.

EMK Global hỗ trợ bạn chuyển trường nhanh chóng sang một cơ sở giáo dục khác:

  • Đảm bảo học phí phù hợp: Chúng tôi sẽ cố gắng tìm trường có học phí tương đương với học phí tại CSU
  • Đảm bảo tín chỉ: Chúng tôi sẽ giúp bạn trong quá trình chuyển đổi tín chỉ cho các môn học đã hoàn thành của bạn
  • Đảm bảo thực tập: Chúng tôi sẽ tìm một ngôi trường mới cung cấp vị trí thực tập
  • Đảm bảo tốt nghiệp: Ngôi trường mới sẽ hỗ trợ sinh viên sau khi tốt nghiệp để đảm bảo việc làm.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi sớm nhất để bạn chuyển sang trường mới

Quét QR code hoặc đăng ký hỗ trợ tại link sau : https://bit.ly/EMK-Hotrochuyentruong

======•••======

EMK Global Vietnam

vietnam@emkglobal.com.au

+84 2432 797 999 | + 84 933 319 588

Chuyên gia Tư vấn Du học Úc & Canada

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?