Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 15, 2021

CHÍNH PHỦ BANG TÂY ÚC MỞ CỬA BIÊN GIỚI CHO DU KHÁCH QUỐC TẾ VÀ DU HỌC SINH KHI TIÊM VACCINE ĐẦY ĐỦ VÀO THÁNG 02/2022

Thông báo của Thủ hiến Mark McGowan như một tia hy vọng cho sự trở lại của sinh viên quốc tế ở Tây Úc từ Học kỳ 1 năm sau.

Chính phủ Tây Úc hôm qua đã xác nhận lộ trình mở lại biên giới với du khách quốc tế được tiêm ngừa Covid đầy đủ, bao gồm cả sinh viên quốc tế, sẽ được chào đón đến Perth từ tháng 02/2022 tùy thuộc vào người dân ở Tây Úc có đạt 90% tiêm đủ 2 liều, số liệu hiện cho thấy bang có thể đạt được tỷ lệ 80% vào tháng 12, lúc đó ngày mở cửa biên giới sẽ được công bố.

Các số liệu về lực lượng lao động gần đây một lần nữa nhấn mạnh rằng, nền kinh tế Tây Úc là nền kinh tế mạnh nhất trong cả nước, với tỷ lệ việc làm ở mức cao nhất mọi thời đại và mức tăng trưởng việc làm kỷ lục.

Vì vậy, sinh viên quốc tế đến Perth vào năm 2022 sẽ được hưởng những cơ hội chưa từng có, để kiếm được việc làm có ý nghĩa trong khi học tập và sau đó là những triển vọng tuyệt vời cho sự nghiệp hoặc tự kinh doanh.

Chính phủ Tiểu bang nhấn mạnh sự an toàn của tất cả người dân Tây Úc vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng cũng tin tưởng vào thời điểm phù hợp để nới lỏng các hạn chế về biên giới. Nó cũng giúp lĩnh vực giáo dục quốc tế của WA liên kết với các đối tác ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác của Úc, đẩy nhanh việc lập kế hoạch cho sự trở lại an toàn của sinh viên quốc tế, những người mà tất cả chúng ta đều biết có những đóng góp có giá trị cho cộng đồng bang.

Xin mời bạn đặt câu hỏi cho EMK Global theo link: https://cutt.ly/EMKTuVanDuhoc
==================
Chuyên gia tư vấn du học- EMK Global Vietnam
+61 487 026 666 (Úc)
+84 2432 797 999 (Vietnam)
vietnam@emkglobal.com.au
Số 3, ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?