Hi, How Can We Help You?
 • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
 • contact@emkglobal.com.au
 • (+61) 487 026 666

Blog

December 15, 2021

CẬP NHẬT CHỈ TIÊU ĐỊNH CƯ MỚI NHẤT BANG VICTORIA

 • Visa định cư diện tay nghề (Subclass 190)- Do bang bảo lãnh
  3,500 suất được phân bổ tại Victoria. Vào 31/10/2021, với chương trình 2021-22, 7.141 ROIs đã được nhận và 989 đơn đã được nộp để đề cử visa tại Victoria.
 • Visa lao động tay nghề tạm trú và làm việc tại vùng thưa dân (Subclass 491)- Do bang bảo lãnh
  500 suất được phân bổ cho Victoria. Ngày 31/10/2021, với chương trình 2021-22, 1.115 ROIs đã được nhận và 106 đơn đăng ký đã được nộp để đề cử visa Victoria.

Visa lao động tay nghề tạm trú tại vùng thưa dân tạo cơ hội cho các người lao động có tay nghề cao để có thêm kinh nghiệm làm việc tại vùng thưa dân ở Victoria. Những người giữ visa 491 có đủ điều kiện để nộp đơn xin visa Thường trú (Diện tay nghề) liên kết bên ngoài (subclass 191)

 • Bằng cấp của Úc
  Từ 01/07/2021 đến 31/10/2021, 85% người nộp đơn xin visa diện tay nghề được bảo lãnh đã có bằng cấp của Úc. 6% trong số tất cả các ứng viên được bảo lãnh có bằng Tiến sĩ, trong đó hơn 84% đến từ các trường đại học Úc.

Những con số này chứng minh rằng những người nhập cư đủ tiêu chuẩn của Úc được các nhà tuyển dụng ở Victoria đánh giá cao và có thể đáp ứng các yêu cầu về tư cách khác để được bảo lãnh ở Victoria. Các ứng viên tiềm năng, bao gồm cả những người có bằng Tiến sĩ do các cơ sở giáo dục của Victoria cấp, được khuyến khích gửi Registration of Interest nếu họ đáp ứng các tiêu chí đủ điều kiện liên quan cho đề cử visa subclass 190 hoặc subclass 491.

Nguồn: https://liveinmelbourne.vic.gov.au/migrate/program-review

Xin mời bạn đặt câu hỏi cho EMK Global theo link: https://cutt.ly/EMKTuVanDuhoc

==================
Chuyên gia tư vấn du học- EMK Global Vietnam
+61 487 026 666 (Úc)
+84 2432 797 999 (Vietnam)
vietnam@emkglobal.com.au

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?