Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 15, 2021

BANG NAM ÚC MỞ CỬA CHO DU KHÁCH QUỐC TẾ, DU HỌC SINH KHI TỶ LỆ TIÊM VẮC XIN ĐẠT 90%

Study Adelaide mới cập nhật chính thức thông tin về việc đưa sinh viên quốc tế trở lại bang nhập học.

Tiếp theo thông báo lộ trình mở cửa của Thủ hiến bang, cụ thể khi tỉ lệ tiêm vaccine của bang đạt 90% (dự kiến vào cuối tháng 12/2021), bang Nam Úc sẽ mở cửa cho tất cả du khách trong nước và quốc tế, bao gồm cả du học sinh nếu họ tiêm đủ vaccine được chấp thuận bởi TGA.

Khi bang đạt tỉ lệ tiêm chủng 90% và du khách tiêm chủng đầy đủ, họ sẽ không bị yêu cầu cách ly nữa (tương tự NSW & VIC áp dụng)

Như vậy, cơ sở cách ly Flight Training Adelaide trước đó được chỉ định cho sinh viên quốc tế cách ly không còn cần thiết nữa.

Các em học sinh & khách du lịch mong muốn qua Úc sớm, nên sẵn sàng tiêm chủng đầy đủ.

Các loại vaccine mà Úc chấp thuận là Moderna, Pfizer, AstraZeneca, J&J, Sinovac & Covishield (xem thêm thông tin từ TGA).

Nguồn: Study Adelaide & TGA

Nếu bạn quan tâm, xin đặt câu hỏi tại đây: https://cutt.ly/EMKTuVanDuhoc

Chuyên gia Tư vấn Du học

======•••======

EMK Global Vietnam

vietnam@emkglobal.com.au

+84 2432 797 999 | + 84 933 319 588

Tầng 4, số 3, ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?