Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

December 14, 2021

TIN MỚI NHẤT VỀ VISA SAU TỐT NGHIỆP 485

[HOT NEWS]: Tin mới nhất về visa 485 dành cho người bị mắc kẹt ở ngoài Úc do Covid và sinh viên quốc tế nói chung.

Visa 485 nếu không thể đến Úc do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được nộp visa khác thay thế. Nghĩa là nếu ai đang giữ 485 mà hết hạn vào ngày 1/2/2020 hoặc sau ngày đó sẽ được nộp visa 485 mới có thời hạn cùng với thời hạn của visa gốc.
Học thạc sĩ coursework sẽ được nộp visa tạm thời sau khi học xong lên đến 3 năm thay vì 2 năm như trước. Đối với khoá học nghề VET sẽ được 2 năm.
Những ai đang giữ visa sinh viên hoặc visa tạm thời & ở ngoài Úc do ảnh hưởng bởi dịch sẽ được gia hạn thêm đúng thời gian đó.

Nguồn: https://ministers.dese.gov.au/tudge/further-support-international-education-sector-and-international-students?

Nếu bạn quan tâm, xin đặt câu hỏi tại đây: https://cutt.ly/EMKTuVanDuhoc
Chuyên gia Tư vấn Du học
======•••======
EMK Global Vietnam
vietnam@emkglobal.com.au
+84 2432 797 999 | + 84 933 319 588

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?