Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Tag Archives: Vaccine Covid 19

December 30, 2021

Tôi có phải trả tiền cho Vaccine Covid 19 không?

Vaccine ngừa COVID-19 được miễn phí cho tất cả những người Úc đủ điều kiện được Medicare và tất cả những người có thị thực, trừ các loại thị thực 771, 600, 651 và 601.

Làm sao chúng ta biết Vaccine Covid 19 có hiệu quả?

TGA của Úc sẽ chỉ phê duyệt các loại vắc xin an toàn và hiệu quả.
Vắc xin Pfizer / BioNTech và vắc xin Oxford / AstraZeneca đều đã được chấp thuận sử dụng ở Úc.
Cả hai loại vắc-xin đã được thử nghiệm ở một số quốc gia bởi hàng chục nghìn người và được chứng minh là có hiệu quả trong việc bảo vệ mọi người khỏi COVID-19 sau hai liều. Trên thực tế, khả năng bảo vệ khỏi bệnh nặng là 100% đáng kinh ngạc. Điều đó có nghĩa là những vắc-xin này biến COVID-19 một cách hiệu quả tương đương với cảm lạnh thông thường hoặc cúm nhẹ.

Ai sẽ đủ điều kiện nhận Vaccine Covid 19?

Bất kỳ ai sống ở Úc muốn được tiêm vaccine ngừa COVID-19 sẽ đủ điều kiện tiêm chủng.
Tiêm chủng là tự nguyện, nhưng Chính phủ đang khuyến khích tất cả chúng ta cố gắng tiêm chủng, vì đây sẽ là con đường nhanh nhất để mở cửa biên giới trong nước và quốc tế của chúng ta.

Cần bao nhiêu mũi Vaccine Covid 19?

Cả vắc-xin Pfizer và AstraZeneca COVID-19 đều cần tiêm mũi thứ hai để có khả năng bảo vệ tốt nhất.
Liều thứ hai đảm bảo rằng một người tạo ra nhiều kháng thể hơn và họ cũng được bảo vệ lâu dài hơn.

 

× How can I help you?