TRẠI HÈ SYDNEY 2022

Mùa hè đã đến! Bạn đã có dự định nào cho con em của mình trong dịp nghỉ hè này chưa? Bạn mong muốn cho các con được tận hưởng một mua hè sôi động và không kém phần bổ ích? Đặc biệt, các con […]

𝐔́𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐨

Các trường học ở Úc sẽ bắt đầu học kỳ đầu tiên vào ngày 31 tháng Giêng, ngoại trừ hai bang là Queensland và Nam Úc, ngày khai giảng sẽ phải hoãn lại để tránh làn sóng Covid-19 lên đến đỉnh điểm vào thời điểm […]