UBSS TRIMESTER 2, 2020 SPECIAL ANNOUNCEMENTS – NEW STUDENTS

(Tiếng Việt bên dưới)

️?IELTS

✅Temporarily accept an IELTS or equivalent test that was taken up to 3 years ago for new enrolments.

️?Payment deadline for Trimester 2

✅Extend the tuition fee payment deadline to the Census Date in June 5th and Trimester 2 is coming up on May 11th

️?Students currently offshore

✅If you are currently overseas or you are planning to go back to your home country before Term 2 starts, we encourage you to continue your studies online. If you do so, your CoE will remain active and there will be no impact on your visa. 

✅You will be able to come back to Australia before your visa end date once the travel ban is lifted.

️?Study load

✅As you know, the recommended study load at UBSS is minimum 3 subjects. If you are able to maintain this study-load, we encourage you to do so and take advantage of the ability to study online from the comfort of your home. It will also help you complete your course in time as per your current student visa.

✅If you are unable to enrol in a minimum of 3 subjects, you can submit your reduced study-load application and the UBSS team will be happy assist you.

THÔNG BÁO ĐẶC BIỆT VỀ KÌ HỌC 2 DÀNH CHO SINH VIÊN MỚI – UBSS

️?IELTS

✅Tạm thời chấp nhận bằng IELTS hoặc chứng chỉ tương đương được cấp từ 3 năm trước cho đợt đăng ký nhập học mới.

️?HẠN THANH TOÁN HỌC PHÍ CHO HỌC KÌ 2

✅Gia hạn thanh toán học phí sang ngày 05 tháng 06 và kì học 2 sẽ bắt đầu vào 11/05

️?ĐỐI VỚI HỌC SINH HIỆN ĐANG KHÔNG Ở ÚC

✅Học sinh nên tiếp tục duy trì học online nếu có ý định trở về nước/ đang ở nước ngoài để giữ CoE hoạt động và không ảnh hưởng đến visa. 

✅Học sinh có thể quay trở lại Úc trước ngày hết hạn visa sau khi lệnh cấm du lịch được dỡ bỏ.

️?KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

✅Thời lượng học tập đề xuất tại UBSS tối thiểu là 3 môn. Nếu có thể duy trì khối lượng này, UBSS khuyến khích học sinh học tập trực tuyến tại nhà nhằm hoàn thành khóa học đúng thời hạn theo student visa hiện tại.

✅Nếu học sinh không thể đăng ký tối thiểu 3 môn học, có thể gửi đơn đăng ký giảm khối lượng học và đội ngũ UBSS sẽ sẵn lòng hỗ trợ tối đa.

X