SCHOLARSHIPS UP TO 30% OF MBA AND BUSINESS COURSES AT TORRENS UNIVERSITY AUSTRALIA

(Tiếng Việt bên dưới)

The latest scholarship from TOP 3 public university in Australia – Torrens University, with economical tuition fee and a policy of exempting financial proof for international students.

✅With the bachelor program, students have the opportunity to gain a 120-hour internship with paid wages during the last 3-6 months of the program.

Campuses: Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane, Online

?SCHOLARSHIP UP TO 30% FOR INTERNATIONAL STUDENTS STUDYING BUSINESS COURSES ?

✅Laureate Australia: 25% Business Merit Scholarship

✅Offshore online: 30% Business Scholarship

✅TUA also offers the English tuition fee of 240 AUD/ week

⚠️Note: The Torrens University Scholarship is a limited scholarship provided at the discretion of the school.

  • Diploma of Business courses: 1 year, $ 22,800 / year
  • Bachelor of Business courses: 3 years, $ 22,800 / year
  • Master of Business Administration courses (MBA): 1.5-2 years, $21,200 to $29,900/ year

HỌC BỔNG LÊN ĐẾN 30% CÁC KHÓA MBA & BUSINESS TẠI TORRENS UNIVERSITY AUSTRALIA

Học bổng mới nhất từ trường đại học công lập TOP 3 tại Úc – Đại học Torrens. Không những nổi tiếng là một ngôi trường trẻ, năng động, Đại học Torrens hứa hẹn sẽ là một điểm du học Úc lý tưởng bậc nhất dành cho học sinh Việt Nam bởi mức học phí vô cùng tiết kiệm cùng với chính sách miễn chứng minh tài chính ưu đãi cho sinh viên quốc tế.

✅Với chương trình cử nhân thì các bạn sinh viên có cơ hội được thực tập 120 giờ có trả lương trong thời gian 3-6 tháng cuối của chương trình học.

Các campus: Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane, Online

?HỌC BỔNG 2020 LÊN ĐẾN 30% DÀNH CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ THEO HỌC NGÀNH BUSINESS?

✅Học bổng 25% khoa Business cho toàn khóa học, trị giá lên đến gần 17,000 AUD

✅Các suất học bổng trị giá lên đến 30% khóa học online khoa Business.

✅Ngoài ra, TUA còn áp dụng mức học phí Anh ngữ ưu đãi 240 AUD/tuần

⚠️Lưu ý : Học bổng trường Đại học Torrens là học bổng giới hạn đươc cung cấp theo quyết định của trường.

  • Các khóa Diploma of Business, Business Information Systems, Marketing (học 1 năm, $22,800/năm)
  • Các khóa Bachelor of Business (học 3 năm, $22,800/năm)
  • Các khóa Master of Business Administration (MBA, học 1.5 – 2 năm, từ $21,200 đến $29,900/ năm)

X