SCHOLARSHIPS AND COVID-19 FINANCIAL PACKAGE (AIH)

??SCHOLARSHIPS AND COVID-19 FINANCIAL PACKAGE UP TO $500.000 – AUSTRALIAN INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION (AIH)??

?SCHOLARSHIPS

?20% Scholarship on all courses: July and November 2020 intake

?Women in STEM Scholarship: $6,000 per trimester | July 2020 intake only

?COE ISSUANCE ON ONE UNIT

?Commencing students can obtain a CoE by paying only one unit deposit plus the enrolment fee.

?For onshore bursary students this equates to $1,600 + $250 ($1,850).

?5% DISCOUNT ON FEES 

?If commencing and continuing students pay their fees in full prior to commencement of T2, ?2020 they will receive a 5% discount.

?GENEROUS PAYMENT PLAN

?Commencing and continuing students can pay for 1 unit each month 

?No payment plan fee and evidence required for Trimester 2

?FREE ENGLISH PLACEMENT TEST: 

?Students may attempt the test a maximum of two times.

??HỌC BỔNG VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ MÙA COVID-19 LÊN TỚI $500.000 CHO SINH VIÊN – AUSTRALIAN INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION (AIH)??

?HỌC BỔNG HẤP DẪN 

?Học bổng 20% cho tất cả các khóa học: nhập học kì tháng 7 và 11, 2020

?Học bổng Women in STEM: lên đến $6000 1 kì, chỉ dành cho kì nhập học tháng 7

?CẤP COE KHI TRẢ TRƯỚC 1 UNIT

?Sinh viên có thể nhận CoE bằng cách trả trước học phí chỉ cho 1 Unit kèm phí đăng ký

?Đối với học sinh đang ở Úc, phí này tương đương với $1,600 + $250 ($1,850).

?GIẢM 5% HỌC PHÍ

?Nếu sinh viên hoàn thành học phí trước học kì 2 năm 2020

?CHÍNH SÁCH THANH TOÁN HỌC PHÍ TIẾT KIỆM

?Sinh viên có thể trả học phí cho 1 Unit mỗi tháng

?Không cần kế hoạch thanh toán và chứng minh tài chính cho học kì 2 

?MIỄN PHÍ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH ĐẦU VÀO

?Tuy nhiên mỗi sinh viên chỉ có thể kiểm tra tối đa 2 lần

X