MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – MBA & MBA ADVANCED AT TORRENS UNIVERSITY

(Tiếng Việt bên dưới)

??MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION – MBA & MBA ADVANCED AT TORRENS UNIVERSITY?? 

✔️ Tuition fee: around 24,600 AUD

✔️ Intake: Feb, Jun, Sep

✔️ Duration: 24 months

WHY SHOULD YOU CHOOSE TORRENS UNIVERSITY⁉️ 

✅MBA was recently ranked as a Tier One program and an online MBA at Torrens was ranked 20th by CEO Magazine in their largest-ever global survey of MBA courses.

✅Flexible study: full-time, part-time or online/ on-campus

✅The course is designed by experienced scholars in the industry 

✅MBA graduates are often employed in senior roles in industry or in starting their own successful businesses.

⁉️ENTRY REQUIREMENTS

✏Graduated bachelor’s degree or equivalent.

✏Academic IELTS 6.5 (no band less than 6.0) or equivalent (PTE 60)

?? TÌM HIỂU KHÓA THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH – MBA & MBA NÂNG CAO TẠI TORRENS UNIVERSITY ??

✔️Học phí: khoảng 24,600 AUD

✔️ Kỳ nhập học: Tháng 2, Tháng 6, Tháng 9

✔️ Thời gian đào tạo: 24 tháng

Tại sao bạn nên chọn trường Torrens⁉️

✅Chương trình MBA của Torrens đã xếp hạng hàng đầu và khóa MBA online xếp hạng 20 bởi CEO Magazine

✅Linh hoạt lịch học: toàn thời gian/ bán thời gian hoặc online/ on-campus

✅Thạc sĩ Quản trị kinh doanh được thiết kế bởi các học giả có kinh nghiệm trong ngành

✅Sinh viên tốt nghiệp MBA thường được tuyển dụng vào các vị trí senior hoặc tự khởi nghiệp kinh doanh riêng

⁉️ĐIỀU KIỆN NHẬP HỌC

✏Tốt nghiệp bằng cử nhân hoặc các bằng cấp tương đương

✏IELTS học thuật 6.5 và không có kỹ năng nào dưới 6,0 hoặc tương đương – PTE 60

X