Chính phủ Tây Úc (WA) hôm qua đã thông báo rằng là sinh viên quốc tế đăng ký học tại một cơ sở giáo dục ở Tây Úc đến Perth sau ngày 𝟮𝟬 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟭 𝗻𝗮̆𝗺 𝟮𝟬𝟮𝟮 và được yêu cầu cách ly, thì sẽ có hỗ trợ tài chính.

Khoản thanh toán 𝟮.𝟬𝟬𝟬 đ𝗼̂ 𝗹𝗮 𝗨́𝗰 để hỗ trợ sinh viên với các chi phí liên quan phát sinh khi đến Perth. Các bạn truy cập vào liên kết sau để đăng ký gói hỗ trợ này: Hỗ trợ cho Giáo dục Quốc tế (www.wa.gov.au)

Lưu ý rằng form này hoàn toàn là form “bày tỏ sự quan tâm”. Form mời đăng ký chính thức sẽ được gửi đến những học sinh đã đăng ký form này.

Điểm cần lưu ý:

1. Học sinh cần phải đăng ký vào Semester / Trimester 1, 2022

2. Có thể được áp dụng cho sinh viên đến WA và tự cách ly sau ngày 20 tháng 1.

3. Là khoản phí cố định là 2.000 đô la bất kể chi phí ăn ở (thời gian tự cách ly hiện tại chỉ diễn ra trong 7 ngày).

4. Học sinh phải ở Perth, WA và đã qua kiểm dịch hoặc sẽ qua kiểm dịch để nhận khoản thanh toán một lần là 2.000 đô la Úc.

5. Sinh viên cần có Thẻ G2G để vào Tây Úc. Vui lòng xem liên kết sau để biết các yêu cầu đối với khách du lịch quốc tế trực tiếp coronavirus COVID-19: Du lịch quốc tế (www.wa.gov.au)

Leave a Comment