SVQT được giãn thời gian làm việc tại Úc

Bắt đầu từ nay đến tháng 4/2022, tất cả CÁC DU HỌC SINH và NHỮNG NGƯỜI ĐI THEO CÙNG DU HỌC SINH sẽ được làm KHÔNG GIỚI HẠN thời gian (tức làm thoải mái hơn 40h/tuần) tại TẤT CẢ các ngành nghề. Và đặc biệt là có thể làm việc TRƯỚC KHI KHÓA HỌC BẮT ĐẦU.

Sau 4/2022 thì chính phủ sẽ xem xét lại.

Tuy nhiên lưu ý rằng: du học sinh đó phải vẫn tham gia vào khóa học đã đăng ký, vẫn đảm bảo các quy định học tập của khóa học.

Tất cả du học sinh và những người đang giữ visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday Maker) đang ở ngoài Úc và đến Úc vào khoảng thời gian 19/1/2022 đến 19/3/2022 thì sẽ hoàn lại tiền lệ phí visa. Vẫn chưa rõ ràng những người đến trước 19/1 thì có được hoàn tiền không? (khi có thông tin mới thì Minh sẽ cập nhật)

Hiện nay lệ phí visa cho sinh viên là 630 AUD và lệ phí visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday Maker) là 495 AUD.

Từ nay đến hết năm 2022, những người đang giữ visa lao động kết hợp kỳ nghỉ (Working Holiday Maker) sẽ được xóa bỏ quy định “chỉ được phép làm việc tối đa 6 tháng đối với 1 doanh nghiệp”

Leave a Comment