GCA-UBSS HAS OFFICIALLY ANNOUNCED THE 20% COVID-19 DISCOUNT TUITION FEES

(Tiếng Việt bên dưới)

GCA-UBSS HAS OFFICIALLY ANNOUNCED THE 20% COVID-19 DISCOUNT TUITION FEES

‼️ 20% Tuition Discount apply to T2 2020 (May intake 2020) ONLY. We might expand to September but at the moment, we can only confirm for May 2020.

‼️ 20% Tuition Discount apply to all students including new commencing students for May intake and existing students who are supposed to continue study in T2 2020 (May intake).

‼️ Students who paid full tuition for T2 2020 especially new commencing students will also be eligible for the tuition discount. The excess will be transferred as credit to their MyGCA account.

‼️ Students who would like to apply for deferment for T2 2020 will NOT be eligible for the Tuition Discount.

GCA-UBSS CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH GIẢM 20% HỌC PHÍ HỖ TRỢ SINH VIÊN MÙA DỊCH

‼️ Giảm giá 20% học phí CHỈ áp dụng cho kì nhập học tháng 5/ 2020 (kì học 2). Chương trình có thể được gia hạn đến tháng 9 (sẽ xác nhận sau)

‼️ Giảm giá 20% học phí áp dụng cho TẤT CẢ HỌC SINH (bao gồm cả sinh viên mới đăng ký học kì tháng 5 và những học sinh đã đang theo học tại trường cho kì học 2/ 2020.

‼️ Những học sinh đã hoàn thiện full học phí cho kì 2/ 2020 cũng sẽ nhận đc discount này. (cụ thể sẽ được chuyển đổi qua tài khoản MyGCA)

‼️ Những sinh viên muốn nộp đơn xin trì hoãn kì 2/ 2020 sẽ KHÔNG đủ điều kiện để được giảm học phí.

X