COVID-19 Temporary Visa Holders Frequently Asked Questions

(NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ COVID – 19 – TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI)

  • The Australian Government is committed to protecting the health of Australians, supporting businesses and jobs and securing food supply while we combat the COVID-19 virus.
  • The livelihood of Australians who become unemployed as the economic impacts deepen is paramount to the Government.
  • The Government is making a number of changes to temporary visa holder arrangements during the coronavirus crisis in order to protect the health of our community, safeguard job opportunities for Australians, support critical industries, and assist with the rapid recovery post the virus.
  • The priority of Government during this period is public health. All temporary visa holders should follow public health advice in respect to COVID-19.
  • It is important that temporary visa holders retain a lawful status wherever possible. Whatever a person’s visa status, there is no barrier to engaging with our health system if they are sick.

Please see the full detail here:

https://emkglobal.com.au/wp-content/uploads/2020/04/covid19_faqs_for_international_students_1.pdf

BẢN TIẾNG VIỆT

Chính quyền Úc cam kết bảo vệ sức khoẻ của người dân Úc, hỗ trợ kinh doanh và việc làm, bảo toàn nguồn cung thực phẩm khi chống lại dịch virus Covid-19.

Sinh kế của những người Úc thất nghiệp vì các tác động kinh tế ngày càng sâu sắc là điều tối quan trọng đối với Chính phủ Úc.

Chính phủ đang thực hiện một số thay đổi đối với việc sắp xếp người giữ thị thực tạm thời trong cuộc khủng hoảng coronavirus để bảo vệ sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ cơ hội việc làm cho người Úc, hỗ trợ các ngành công nghiệp quan trọng và hỗ trợ phục hồi nhanh chóng virus.  

Ưu tiên của Chính phủ trong giai đoạn này là sức khỏe cộng đồng. Tất cả những người có thị thực tạm thời nên tuân theo lời khuyên về sức khỏe cộng đồng đối với COVID-19.  Điều quan trọng là người có thị thực tạm thời giữ được tình trạng hợp pháp bất cứ khi nào có thể. Dù tình trạng visa của một người là gì, nếu họ bị bệnh thì sẽ không có rào cản nào trong việc tham gia vào hệ thống y tế của Úc.

Thông tin chi tiết về danh sách các câu hỏi thường gặp liên quan đến Covid-19 xin vui lòng xem link sau: https://emkglobal.com.au/wp-content/uploads/2020/04/Câu-hỏi-thường-gặp-về-Covid-19.pdf

Dịch thuật bởi: EMK GLOBAL

(Đây là bản quyền dịch thuật từ EMK Global, xin vui lòng không sao chép)

X