Các bạn hãy thực hiện theo chỉ dẫn để 𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐇𝐎𝐀̀𝐍 𝐋𝐀̣𝐈 𝐏𝐇𝐈́ 𝐕𝐈𝐒𝐀 nhé:

𝐂𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐩𝐡𝐢́: https://studentandwhmrefunds.homeaffairs.gov.au/vrp…

Đ𝐞̂̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐡𝐚̃𝐲 𝐭𝐫𝐮𝐲 𝐜𝐚̣̂𝐩: https://www.studyaustralia.gov.au/news

Hi vọng thông tin hữu ích với các bạn!

Leave a Comment