Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan phát biểu về chính sách mở cửa Tây Úc

Các điểm chính:

🔺Du lịch không cách ly đến WA sẽ được phép cho du khách đã tiêm chủng

🔺Các hạn chế xã hội sẽ được thực hiện để hạn chế sự lây lan của Omicron

🔺Số trường hợp dự kiến sẽ đạt điểm 10.000 mỗi ngày vào cuối tháng 3

🔺Những người đến quốc tế cũng sẽ được phép tham gia nếu họ đáp ứng các yêu cầu về Commonwealth để nhập cảnh vào Úc, và thực hiện xét nghiệm kháng nguyên nhanh trong vòng 12 giờ kể từ khi đến và báo cáo bất kỳ kết quả dương tính nào.

Premier Mark McGowan đưa ra thông báo khi ông nhận định “virus đã ở đây và chúng ta không thể ngăn chặn sự lây lan của nó”, với việc tiểu bang này đã đạt đỉnh 10.000 ca mắc mới mỗi ngày vào cuối tháng 3.

“Ngày 3 tháng 3 sẽ là một bước tiến cho Tây Úc, một bước tiến an toàn, thực hiện đúng thời điểm, đúng cách, vì những lý do đúng đắn,” ông McGowan nói.

Leave a Comment