BACHELOR OF NURSING AT TORRENS UNIVERSITY

(Tiếng Việt bên dưới)

The new Torrens University Australia Bachelor of Nursing addresses the growing global demand for caring and highly skilled professionals across a variety of different healthcare and community settings:

✅An on-campus simulation hospital environment and evidence-based methods.

✅840 hours of clinical placements: learn vital skills in assessment and clinical decision- making.

✅Being a student at Torrens University Australia means you will be part of Laureate, a leading international network.

✅Flexible study options:

?Full-Time: 3 years

?Fast-Track: 2 years

?Part-Time: You decide your pace and the time you can commit

?Blended Delivery: Choose a mix of on-campus and online study

?Locations: Sydney, Melbourne, Brisbane

?Entry Requirements

?Year 12 or equivalent with ATAR 60, or a completed (current) Diploma of Nursing and registration with AHPRA.

?IELTS 7.0 (with no individual band score less than 7.0) or an accepted equivalent.

——————————

HỌC CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TẠI TORRENS UNIVERSITY

Chương trình Cử nhân Điều dưỡng mới của Đại học Torrens – Úc giúp sinh viên đáp ứng nhu cầu toàn cầu đối với lực lượng lao động chuyên môn cao và tay nghề tốt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và cộng đồng:

✅Môi trường học tập mô phỏng bệnh viện với phương pháp học ứng dụng cao.

✅840 giờ đào tạo tại các clinics: học những kỹ năng thiết yếu và cách ra quyết định lâm sàng.

✅Đặc biệt, lợi thế của sinh viên Torrens là trở thành 1 phần của mạng lưới quốc tế toàn cầu Laureate => mở rộng cơ hội tối đa cho sinh viên. 

✅Hình thức học linh hoạt

?Toàn thời gian: 3 năm

?Fast-track: 2 năm

?Bán thời gian: Sinh viên có thể quyết định lộ trình và thời gian học phù hợp

?Ngoài ra có thể chọn hình thức học trực tiếp và trực tuyến linh hoạt. 

?Campus: Sydney, Melbourne, Brisbane

?Yêu cầu đầu vào

?Tốt nghiệp lớp 12 hoặc tương đương với ATAR 60 hoặc hoàn thành khóa Diploma of Nursing & đăng ký AHPRA.

?IELTS 7.0 (không band nào dưới 7.0) hoặc tương đương. 

X