Hi, How Can We Help You?
  • Level 3, 58 Kitchener Pde, Bankstown Sydney NSW
  • contact@emkglobal.com.au
  • (+61) 487 026 666

Blog

January 27, 2022

𝐔́𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐨

Bộ trưởng Scott Morrison công bố khuôn khổ hành động quốc gia để giải quyết bệnh Covid-19 trong trường học

Các trường học ở Úc sẽ bắt đầu học kỳ đầu tiên vào ngày 31 tháng Giêng, ngoại trừ hai bang là Queensland và Nam Úc, ngày khai giảng sẽ phải hoãn lại để tránh làn sóng Covid-19 lên đến đỉnh điểm vào thời điểm đó.

Bộ trưởng Scott Morrison đã công bố khuôn khổ hành động quốc gia để giải quyết bệnh Covid-19 trong trường học, trong đó xác định các trường học, trung tâm giáo dục và chăm sóc trẻ em là loại hình dịch vụ mở cửa đầu tiên và đóng cửa cuối cùng trong bất kỳ tình huống dịch bệnh nào.

Ông cũng lưu ý “𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐯𝐢𝐞̂𝐧, 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐡𝐨́𝐦 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐲𝐞̂́𝐮”. Nếu xét nghiệm âm tính, họ có thể trở lại trường học hoặc cơ sở giáo dục sau khi tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19 mà không cần cách ly sáu ngày. Học sinh chưa tiêm đủ liều vẫn có quyền đi học.

Giáo viên và nhân viên trong các cơ sở giáo dục và chăm sóc trẻ em phải ở nhà nếu họ mắc Covid-19 và sẽ không trở lại trường học cho đến khi họ đã bình phục và có kết quả âm tính, theo hướng dẫn mới nhất của chính phủ liên bang.

Còn tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên giáo dục do tình trạng nhiễm Covid-19 thì việc xử lý cũng tùy từng bang. Bang New South Wales cho biết họ có thể tạm thời mời các giáo viên đã nghỉ hưu để lấp đầy sự thiếu hụt. Một số bang khác tìm kiếm sự hỗ trợ của các giáo viên, những người lao động thời vụ không giảng dạy, những người làm việc lâu dài trong một cơ sở đào tạo. Như ở Tây Úc, có khoảng 5.000 cá nhân thuộc nhóm này sẵn sàng đảm nhận vai trò dự phòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This field is required.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*This field is required.

× How can I help you?