𝐔́𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐤𝐞̂́ 𝐡𝐨𝐚̣𝐜𝐡 đ𝐞̂̉ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐨̛𝐢 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐢̀ 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐡𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐨

Các trường học ở Úc sẽ bắt đầu học kỳ đầu tiên vào ngày 31 tháng Giêng, ngoại trừ hai bang là Queensland và Nam Úc, ngày khai giảng sẽ phải hoãn lại để tránh làn sóng Covid-19 lên đến đỉnh điểm vào thời điểm […]

𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐐𝐔𝐎̂́𝐂 𝐓𝐄̂́ 𝐂𝐎́ 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐂𝐀̉𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐀̆̉𝐍𝐆 𝐕𝐀̀𝐎 𝐐𝐔𝐄𝐄𝐍𝐒𝐋𝐀𝐍𝐃 𝐔́𝐂 𝐌𝐀̀ 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐂𝐀̂̀𝐍 𝐂𝐀́𝐂𝐇 𝐋𝐘 𝐓𝐔̛̀ 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟐𝟐 𝐓𝐇𝐀́𝐍𝐆 𝟎𝟏

Chính phủ Queensland hiện đã chính thức thông báo miễn kiểm dịch cho khách quốc tế đến từ 1 giờ sáng (AEST) Thứ Bảy, ngày 22 tháng 1. Vì vậy, sinh viên quốc tế không còn phải cách ly khi họ đến Queensland với các […]