Ngày 28/3/2022, Chính phủ Úc và Việt Nam đã ký biên bản ghi nhớ về việc Việt Nam tham gia chương trình visa nông nghiệp.

Tuyển dụng lao động ngành trồng trọt, chăn nuôi, lầm nghiệp, thủy sản,…

Nhắm mục tiêu vào các nhân viên có tay nghề cao, bán kỹ năng và kỹ năng thấp trong các ngành nghề cụ thể trong các lĩnh vực này.

Phải có kinh nghiệm và / hoặc trình độ để bắt đầu làm việc theo kỹ năng trình độ và nghề nghiệp mà họ được tuyển dụng (nếu có liên quan).

🎯 Đ𝗜𝗘̂̀𝗨 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗡 𝗧𝗛𝗔𝗠 𝗚𝗜𝗔 𝗖𝗛𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗧𝗥𝗜̀𝗡𝗛 𝗩𝗜𝗦𝗔 𝗡𝗢̂𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗛𝗜𝗘̣̂𝗣 𝗨́𝗖 𝗦𝗨𝗕𝗖𝗟𝗔𝗦𝗦 𝟰𝟬𝟯:

Có các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc mà họ đang làm được tuyển dụng (nếu có liên quan)

Có kỹ năng tiếng Anh tối thiểu, IELTS 4.0 tương đương hoặc cao hơn;

Không có người đi kèm, không được mang theo gia đình;

Yêu cầu về độ tuổi tối thiểu là 21 tuổi và không có độ tuổi tối đa;

Cùng EMK cập nhật những thông tin mới nhất về visa 403 nhé. Đây có lẽ sẽ là một hướng đi mới cho người dân VIệt Nam.

Leave a Comment